Description of assignment 43654   Stockholm  

Back to the assignment list
Vi söker en uppdragsledare/agil coach till Kund. Om uppdraget: Kunden är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Kunden är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Kunden har drygt 700 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg, har även kontor i Sundsvall och Sollefteå. Kundens förvaltningsorganisation befinner sig mitt i en spännande och betydande omvälvning, med omfattande organisatoriska förändringar som kräver expertis och ledning. För att navigera genom denna omvandling har man identifierat behovet av en kompetent Agil Coach som kan fungera som vägledare och arkitekt på denna spännande resa. I denna roll kommer konsultens huvudsakliga uppgift vara att forma och stärka kundens tvärfunktionella team inom den förvaltande organisationen. Den agila coachen kommer att spela en nyckelroll i att hjälpa dem att utveckla sina förmågor och följa agila metoder som gör dem bättre rustade att snabbt anpassa sig till kund föränderliga verklighet och leverera värde på högsta nivå. Ett annat centralt mål är att främja och katalysera ökat samarbete mellan de olika delarna av organisationen. Genom att bygga broar mellan tidigare avskilda enheter och uppmuntra en kultur av öppen kommunikation, kommer den agila coachen att spela en central roll i att bryta ned barriärer och skapa en mer sammanhängande och effektiv organisation. Denna position erbjuder en möjlighet att påverka vår organisations framtid, forma vårt arbetssätt och hjälpa kunden att nå nya nivåer av framgång och prestation. Med din kompetens och passion för agila metoder och förändringsledning kommer du att vara en värdefull nyckelspelare i vår resa mot en ännu mer framstående framtid där du kommer att ges möjligheten att påverka organisationen i dess helhet. Arbetsuppgifter: Skapa och Förstärka Tvärfunktionella Team: I rollen som agil coach kommer konsulten att samarbeta nära med olika avdelningar och enheter inom förvaltningsorganisationen för att skapa och stödja tvärfunktionella team. Uppdraget är att främja samarbete över traditionella gränser, och därigenom skapa dynamiska team som snabbt kan anpassa sig till förändrade förhållanden. Dessa tvärfunktionella team kommer att vara nyckeln till vår framgång genom att effektivt leverera värde i en snabbt föränderlig värld. Agil Coachning som stärker prestanda: Konsulten kommer att fungera som en agil coach och mentor för våra tvärfunktionella team. Genom coaching och vägledning kommer hen att utveckla teamens agila förmågor och säkerställa att de presterar på sin högsta nivå. Arbetet kommer att vara avgörande för att öka produktiviteten, kvaliteten och innovationen hos våra team. Ledning av förändring: I denna roll kommer konsulten att spela en central roll i att utveckla och genomföra strategier för att stödja våra pågående förändringsinitiativ. Konsulten kommer att främja en agil arbetskultur och säkerställa att våra medarbetare är rustade för att hantera och omfamna förändringar. Insatsen kommer att vara avgörande för att säkerställa att våra förändringar genomförs smidigt och framgångsrikt. Förbättrat samarbete och kommunikation: Genom att främja samarbete och förbättra kommunikationen mellan olika delar av organisationen kommer konsulten att agera som en brygga mellan tidigare isolerade enheter. Hen kommer att uppmuntra till öppen dialog och samarbete som kommer att bidra till att bryta ned silos och skapa en mer sammanhängande och effektiv organisation. Stödja Ledarskapsutveckling: Konsultens expertis kommer också att användas för att stödja våra ledare och chefer när de anpassar sig till de nya krav som den agila arbetskulturen medför. Konsulten kommer att hjälpa dem att utveckla sina agila ledaregenskaper, vilket är avgörande för att främja och stödja vår organisations framsteg. Skallkrav: Högskole/universitetsutbildning 120p/180hp. Minst 10 års arbetslivserfarenhet av att arbeta som Agil Coach Minst 5 st uppdrag, som vardera ska ha pågått i minst 10 månader inom de senaste 10 åren, där konsulten har erfarenhet av att etablera tvärfunktionella team och infört agila arbetssätt Minst 2 st uppdrag, som vardera ska ha pågått i minst 6 månader inom de senaste 15 åren, där konsulten arbetat med förändringsarbete inom en förvaltningsorganisation Minst 5 st uppdrag, som vardera ska ha pågått i minst 10 månader, där konsulten arbetat med att bygga och underhålla starka relationer över hela organisationen Börkrav: Minst 1 års erfarenhet av arbete inom energimarknaden Certifiering inom agila metoder, t.ex. ScrumMaster och/eller SAFe Agilist(uppfylls kravet ges 100 SEK i avdrag på utvärderingspriset) Personliga egenskaper: God samarbetsförmåga och initiativförmåga Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation samt besitta goda kommunikationsfärdigheter (ska tydligt kunna redovisas vid en intervju) Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende Arbetar självständigt och målinriktat Förmåga att arbeta i grupp och innehar en övertygande ledarskapsstil Talar och skriver svenska och engelska obehindrat Startdatum: 2024-06-03 Slutdatum: 2025-06-02 Omfattning: 100% Ort: Kundens lokaler i Sundbyberg
Log in to apply for this assignment
Username
Password