Description of assignment 43653   Stockholm  

Back to the assignment list
Kunden är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Kunden är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät har drygt 700 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg, har även kontor i Sundsvall och Sollefteå. Kunden arbetar med att bygga upp och förstärka sin egen förmåga kring IT-systemutveckling och har nu behov av en frontend-utvecklare till vårt team som arbetar med vårt intranät och externa webbplats. I rollen ansvarar man för nyutveckling och förvaltning av frontend-delar. Du kommer att arbeta i agilt team där bl.a. beställare, kravställare, andra utvecklare och UX/UI-designer ingår. I arbetsuppgifterna som frontendutvecklare ingår till exempel: Bygga och förvalta frontend-kod baserat på skisser/UX-design som en backend-utvecklare kan implementera i exempelvis Episerver. Hjälpa till att sätta struktur och principer för hur vi jobbar med frontend-utveckling Förstå vad våra användare behöver och tillsammans med teamet prioritera vad som ska göras Hantera incidenter och bistå i övrigt i förvaltningen En viktig egenskap förutom kunskaper inom webbutveckling är ”öga för design av webbsidor”. Kunden ser gärna att man kommer med egna idéer på förbättringsförslag och design på de sidor man utvecklar och kan anpassa ny funktionalitet efter en befintlig grunddesign utan att behöva en komplett skiss. Det kan till exempel handla om fonter, storlekar, avstånd, färger eller omstrukturering av hela sidor. Skallkrav: Minst 5 års arbetslivserfarenhet från frontendutveckling i html, css och javascript. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av frontendutveckling där tillgänglighetsaspekter för webbplatser enligt WCAG har ingått under de senaste fyra åren. Minst 3 års arbetslivserfarenhet från jQuery och Bootstrap. Minst 3 arbetslivserfarenhet från SASS/LESS. Minst 3 års arbetslivserfarenhet från NPM och Webpack. Minst 1 års erfarenhet av att bygga komponentbibliotek för frontend. Kompetensnivå 3: Hög kompetens och utbildning inom aktuellt området. 5-9 års erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp. Kan arbeta självständigt. Börkrav: Minst två års arbetslivserfarenhet från backendutveckling i Optimizely/Episerver CMS 10-miljö, eller senare version Minst 2 års arbetslivserfarenhet av Azure DevOps för ärende- och kravhantering Minst 3 års erfarenhet av utveckling i React Deltagit i minst 2projekt och minst 2 års erfarenhet där automatiserad frontend-testning använts Personliga egenskaper: Strukturerad och bra på att kommunicera med alla inblandade parter Har en professionell och kundorienterad attityd samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och sätta den i sitt sammanhang Drivande, självgående och med fokus på både leverans och hög kvalitet Säkerhetsmedveten och noggrann God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska OBS: Säkerhetsprövning kommer att genomföras. Startdatum: 2024-06-03 Slutdatum: 2025-05-26 Omfattning: 100% Ort: Kundens kontor i Sundbyberg. Konsulten kan erbjudas att i viss mån arbeta från eget kontor. Detta beslutas i samråd med beställaren.
Log in to apply for this assignment
Username
Password