Description of assignment 43652   Stockholm  

Back to the assignment list
Kunden är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Kunden har drygt 700 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg, har även kontor i Sundsvall och Sollefteå. Under kommande år ska kunden förnya, förbättra, utveckla och införa ett antal IT-stöd, inklusive ett nytt system för balansering av kraftsystemet som börjas tas i drift i slutet av 2024. Kunden söker en kravledare som ska ta fram, ansvara och leda en plan för kravframtagning, hålla workshops och samordna kravaktiviteter med projektteam samt rapportera kravarbetets framdrift till din programledare/projektledare. Som kravledare leder och driver du kravarbetet i ett eller flera projekt med IT-påverkan. Projekten kan omfatta både egenutveckling eller införande av standardsystem och bemannas av verksamhetsspecialister och interna/externa resurser inom IT. Kunden arbetar i stor utsträckning med agilt genomförande där det passar och ser att konsulten ska ha erfarenhet av kravhantering och att formulera krav för en agil utveckling. Vi vill också att konsulten är van att arbeta i team med projektledare, processledare, lösningsarkitekter och testledare. Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till kunden i det löpande arbete som utförs av kunden. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av kund) Konsulten upphandlas till angivet uppdrag, men kan i samråd med beställaren komma att arbeta i andra projekt/uppdrag så länge rollen, nivån och arbetsuppgifterna är desamma. Det kan bli aktuellt i uppdraget att ingå och stötta andra projekt på kund med ovanstående. Arbetsuppgifter: Samla in funktionella och icke-funktionella krav genom workshops och enhetligt dokumentera resultatet av kravarbetet Säkerställa att kraven kommuniceras och förankras med och mellan olika kravställare Koordinera kraven med verksamhets- och IT-arkitekter Säkerställa att kraven är skrivna på ett utvecklingsbart och testbart sätt Säkerställa kravuppfyllnad i de testfall som tas fram i samarbete med testledare Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetsspecialister/kravställare avseende både funktionella och icke-funktionella krav Ge metodstöd inom kravhantering i projektgruppen Bidra till att utveckla kravprocess och strategi i samarbete med andra krav- och testledare inom Svenska Kraftnät Skallkrav: Examen med teknisk inriktning från högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som kravanalytiker och därmed arbetat med funktionella- & icke funktionella krav Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med något/några kravverktyg, t.ex. Azure, ADOS, JIRA m.fl. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av kravställning av komplexa verksamhetsprojekt med betydande inslag av IT och agil systemutveckling Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ta fram och dokumentera arbetsflöden och processer vid IT-förändringar, t ex enligt Astrakanmetoden eller liknande Certifiering enligt IREB, REQB eller motsvarande certifiering Kompetensnivå 3: Hög kompetens och utbildning inom aktuellt området. 5-9 års erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp. Kan arbeta självständigt Börkrav: Certified SAFe 5 ®Agilist under de senast 5 åren Minst 3 års arbetslivserfarenhet av utvecklingsarbete enligt SAFe Minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat med kravställning för utveckling av stödsystem för balansering av elnätet Personliga egenskaper: God samarbetsförmåga och initiativförmåga Har förmåga och vilja att ta till sig nya kunskaper Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende Arbetar självständigt och målinriktat med ett stort intresse för att skapa hållbara och säkra IT-lösningar. Förmåga att arbeta i och med grupper Mycket god förmåga att visualisera verksamhetsarkitektur Mycket god förmåga att uttrycka sig skriftigt och muntligt, på svenska och engelska OBS: Säkerhetsprövning kommer att genomföras. Startdatum: 2024-06-03 Slutdatum: 2025-06-03 Omfattning: 100% Ort: Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg
Log in to apply for this assignment
Username
Password