Description of assignment 43648   Distansarbete  

Back to the assignment list
Kunden söker en lösningsarkitekt för att förstärka sitt utveckling inom kundanslutningar och ersättningslösningar. Konsulten kommer att spela en central roll i att styra och leda utvecklare, integrera med olika administrativa system, och utveckla egna tjänster. a) Ha erfarenhet av lösningsarkitekturer innehållande integrationer mellan administrativa stödsystem b) Ha erfarenhet av att ta fram lösningsarkitekturer i blandad miljö (egenutvecklat och integrationer mot administrativa system) c) Ha erfarenhet av att arbeta med kravhantering på systemnivå d) Ha erfarenhet av att ha arbetat med utvecklare i den typ av miljö som omnämns i beskrivningen av uppdraget. Konsulten bör uppfylla nedanstående krav: e) Ha erfarenhet att arbeta med lösningar där Quarkus ingår f) Ha erfarenhet av att arbeta med lösningar där Java ingår g) Ha erfarenhet av lösningar där iiPax Ärendehantering ingår h) Ha erfarenhet av lösningar där SiteVision ingår i) Ha erfarenhet av lösningar där Atlassian Jira ur ett integrationsperspektiv j) Ha erfarenhet av samverkan mellan flera externa aktörer i samma uppdrag. Omfattning: Uppdraget omfattar en (1) konsult på heltid under perioden 2024-05-13 till 2025-05-12, med möjlighet till förlängning. Uppdraget kan utföras remote med enstaka dagar på plats i Stockholm eller Sundsvall
Log in to apply for this assignment
Username
Password