Description of assignment 43647   Stockholm  

Back to the assignment list
Vi söker en erfaren projektledare som har vana av att driva upphandlingsprojekt. Man kommer in i ett befintligt team där man kommit en bit på väg men där man nu har ökade krav på struktur, kommunikation och driv för att driva projektet vidare till kontraktsskrivning. Exempel på aktiviteter • Projektplanering • Projektledning • Ge en översikt över pågående uppgifter på veckovisa planeringsmöten • Sammanfatta veckan vid retrospektiva möten varannan vecka • Uppgiftstilldelning och delegering • Övervakning och rapportering av framsteg, Jämförelse mot den planerade tidtabellen och milstolpar. • Se till maximal resursanvändning, produktivitet och effektivitet • Identifiera potentiella risker och osäkerheter som kan påverka projektet och övervaka och hantera dessa risker • Kommunikation med intressenter: IAM-intressentgrupp vid behov, hjälp till att erhålla acceptans och planera nästa steg • Kommunikation mellan projektteammedlemmar • Hålla regelbundna möten, statusuppdateringar och diskussioner • Utföra efterprojektutvärderingar för att bedöma projektets prestanda, identifiera lärdomar, samla feedback för framtida förbättringar • Dokumentation relaterad till aktiviteter, framsteg och resultat Krav • Minst 4 års erfarenhet i rollen som projektledare • Kunskap och erfarenhet från IT-upphandlingsprojekt, dvs. förståelse för de olika faserna i en upphandlingsprocess. Omfattning: 50% Start: april Längd: 6mån (uppehåll i juli) Ort: Stockholm (ev. distans)
Log in to apply for this assignment
Username
Password