Description of assignment 40075   Örebro  

Back to the assignment list
Till ett av kundens existerande utvecklarteam (som bland annat förvaltar och vidareutvecklar IT-system för produktion av lantbruksstatistik) efterfrågas nu en utvecklare. I arbetet som systemutvecklare i aktuellt team ingår både löpande förvaltning, omfattande vidareutveckling samt viss support i aktuella system. Utvecklingen sker i både front- och backend varför vi söker en fullstackutvecklare med god kunskap och erfarenhet av utveckling i olika webramverk, särskilt React och Angular JS. Arbetet sker i nära dialog med användare av systemen och omfattar förutom ren systemutveckling också viss kravinsamling samt test. Fokus för uppdraget är på system inom statistikområde Lantbruk men som medlem i ett team på 5-6 personer ingår också att vid behov göra insatser i andra applikationer som teamet ansvarar för. Teamets arbete planeras i sprintar om 2 veckor och arbetsrutiner utgår från scrum. Ska-krav Teknisk kompetens som behövs i rollen är: - MS Visual Studio - C#.Net - HTML/Javascript/CSS Javascript-ramverk: o Angular JS o REACT - SQL - Agilt arbetssätt - Azure DevOps - GIT - WPF - APIer - Källkodshantering Anlitad konsult behöver ha minst ett par års erfarenhet av arbete som systemutvecklare i Microsofts utvecklingsverktyg och i roller som inneburit att utifrån framtagna krav arbeta med detaljering av krav, design av lösning, utveckling, test och implementering. CV på svenska Stationeringsort Örebro, på plats ca 2 dagar per vecka. Start-slut + option asap – 2025-06-30 + option: 1+1 år
Log in to apply for this assignment
Username
Password