Description of assignment 40017   Stockholm  

Back to the assignment list
Projektledare PMO-projekt: - Projektledare för att ersätta vårt underhållssystem. Kund har idag tillgång till underhållsystemet via en leverantör och delas med flera tågoperatörer. Även de verkstäder som är våra underleverantörer har tillgång till systemet och får underhållsbeställningar och avrapporterar också utfört underhåll. Underhållssystemet är byggt i Mainframe. - Projektleda kravfångst och dokumentering av funktionella och icke-funktionella krav i samarbete med Business Analyst från verksamheten. - Stötta upphandlingen av nytt systemstöd i samarbete med Inköp, verksamheten och IT. - Projektleda implementeringen av nytt systemstöd och förändringar i process, informationsflöden och kompetens i samarbete med verksamheten och IT. Projektledare PMO-projekt: - Projektledare för att ersätta vårt underhållssystem. Vår kund har idag tillgång till underhållsystemet via en leverantör och delas med flera tågoperatörer. Även de verkstäder som är våra underleverantörer har tillgång till systemet och får underhållsbeställningar och avrapporterar också utfört underhåll. Underhållssystemet är byggt i Mainframe. - Projektleda kravfångst och dokumentering av funktionella och icke-funktionella krav i samarbete med Business Analyst från verksamheten. - Stötta upphandlingen av nytt systemstöd i samarbete med Inköp, verksamheten och IT. - Projektleda implementeringen av nytt systemstöd och förändringar i process, informationsflöden och kompetens i samarbete med verksamheten och IT. Projektledarens roll är att planera, genomföra och slutföra projekt enligt beslutad budget, omfattning och tidsplan. Detta inkluderar, men inte begränsat till, förvärv av systemstöd, resurser och samordning av teammedlemmars och tredjepartsentreprenörers eller konsulters arbete för att leverera projekt enligt plan. Andra områden som är viktiga för rollen är riskreducering, kommunikation till intressenter och övervakning av kvalitetskontroll under hela projektets livscykel. Kontinuerliga förbättringar. Planera milstolpar / leveranser och kommunicera dem tydligt till projektorganisationen • Övervaka och analysera kontinuerligt projektets budget, omfattning och tidsplan • Begär / fördela relevanta resurser till projektet och hantera projektgruppen • Leda projektgruppen • Identifiera, analysera, bedöma och kvantifiera projektrisk. Övervaka projektets risker under hela projektet och se till att korrigerande åtgärder genomförs • Skapa rapporter och förbered nödvändig affärsinformation för styrgruppsmöten och Gate Review-möten. • Skapa och presentera beslutsmaterial för styrgrupp och projektägare. • Rapportera projektförloppet i statusrapporten till PMO. • Kör projekt enligt PPS-projektmodell och beslutsmodell, se till att projektet följer projektmetodik. • Identifiera, hantera och kommunicera ömsesidiga beroenden med andra initierade projekt samt projektidéer, intressenter och / eller affärsområden. • Genomför Lesson & Learned i samband med projektstängning och dokumentera föreslagna förbättringar. Främsta fokus är att leda projektet, vår kund önskar även att projektledaren har helhetssyn och påtalar om projektet kan drivas eller paketeras på annat sätt som ger vår kund ökat värde och/eller minskar komplexiteten. Kompetenskrav: Erfarenhet av teknisk projektledning och projektledning av komplexa IT-utvecklingsprojekt, systemimplementationsprojekt eller liknande inom ERP- och/eller EAM-system eller liknande. Erfarenhet av kravhantering, urval och upphandling av komplexa IT-lösningar. Erfarenhet av förändringsledning, gärna kopplat till implementering av komplexa IT-lösningar. Erfarenhet av agila projektmetoder, Scrum, Safe eller likvärdigt samt att man har erfarenhet av att jobba med projektmetodik i någon form (PPS, XLPM eller liknande). Meriterande kompetens: Upphandling av ERP- och/eller EAM-system eller liknande, gärna Hexagon. Erfarenhet av fordonsunderhåll. Erfarenhet av Mainframe (stordator). Omfattning 100% från nu året ut 2023 med möjlighet till förlängning;
Log in to apply for this assignment
Username
Password