Description of assignment 36064   Stockholm  

Back to the assignment list
Vi söker en Linuxtekniker som vill jobba för ett företag inom VårdIT i Norra Stockholm. Personen bör vara väl förtrogen med kommandorads-konfigurering och scripting i Linux/BSD baserade miljöer och kommandoradsbaserad konfigurering av nätverksutrutning.
Log in to apply for this assignment
Username
Password