Description of assignment 36063   Stockholm  

Back to the assignment list
Kund inom Fintech söker flera konsulter som har erfarenhet av DevOps med fokus på att möjliggöra automatisering, definiera metoder och implementera CI/CD – pipelines, primärt i en AWS miljö. Erfarenhet skallkrav: DevOps Amazon WorkSpace Microsoft Active Directory Agila arbetssa-tt och metoder Start: asap Omfattning: 100 %
Log in to apply for this assignment
Username
Password