Beskrivning av profil 4676

Tillbaka till profillistan
Senior konsult med lång erfarenhet som rådgivare, projektledare och konsult inom IT informationssäkerhet och dataskydd (GDPR). Torbjörn är mycket uppskattad för sin holistiska syn och verksamhetsförståelse kombinerat med ett pragmatiskt förhållningssätt till vad som bör prioriteras för att nå förväntade resultat. Uppskattad för sin förmåga att organisera, strukturera och målmedvetet driva och motivera gruppen att leverera i tid med kvalitet. Fungerar bra både i team och självständigt med vana av att leverera faktisk affärsnytta och tydliga resultat mot ställda mål.
Logga in för att göra en förfrågan på denna profil
Användarnamn
Lösenord