Beskrivning av profil 4674

Tillbaka till profillistan
Jag är en erfaren IT-säkerhetskonsult med en gedigen bakgrund inom IT-säkerhet, informationssäkerhet, och forskning. Mellan september 2018 och mars 2020 arbetade jag som säkerhetskonsult och penetrationstestare på Knowit Secure i Stockholm, där jag specialiserade mig på webbapplikationer enligt OWASP-standarder. Jag ledde även cybersäkerhetsprojekt för att rulla ut övervakningssystem för klienter och servrar till SIEM, samt upprättade en riskhanteringsfunktion med kontroller enligt NIST 800-53. Innan detta, från juni 2017 till augusti 2018, arbetade jag på NSEC i Stockholm som SOC-analytiker och Endpoint-operatör. Jag började där med ansvar för utrullning och patchning av McAfee-produkter och regelverk för att förhindra ransomware, innan jag övergick till att utreda odokumenterade händelser och event på TIER2/3-nivå. Mellan augusti 2009 och maj 2017 var jag forskningsingenjör vid KTH i Stockholm, där jag forskade på solceller, speciellt Grätzel- och Perovskitceller. Jag var ansvarig för olika instrument och kvalitetssäkring genom SOP:ar och testning av grundforskning. Tidigare, från juni 2005 till juli 2009, arbetade jag som serviceingenjör på Varian AB i Stockholm, där jag installerade, servade och reparerade Varians kemitekniska utrustning över hela Sverige. Under min konsultkarriär har jag utfört flera uppdrag. På Mailaktuen i början av 2024 arbetade jag som IT-säkerhetsspecialist med att säkra SPF, DKIM, DMARC, BIMI och MTA-STS. Jag var också informationssäkerhetsspecialist på Blaq under januari och februari 2024, där jag utvecklade ledningssystem och styrande dokument enligt ISO 27001. Sedan januari 2024 har jag arbetat som informationssäkerhetsspecialist på GreenHatPeople och Doubleflow, där jag har gett råd om cybersäkerhetsmedvetenhet. På SCANIA har jag sedan november 2023 varit projektledare och resurs inom informationssäkerhet, där jag stöttar uppbyggnaden av informationssäkerhetsarbetet inom R&D med fokus på internationell informationsdelning. Mellan april 2023 och januari 2024 arbetade jag som konsult och Dev Ops på Blue Team Compliance, där jag designade och programmerade övervakningssystem med mikrokontroller och sensorer. Under perioden februari 2022 till september 2023 var jag informations- och it-säkerhetskonsult samt Product Owner på SAAB, där jag arbetade med systemriskhantering och ledningssystem kopplade till risk för informationsdelning. Jag har även genomfört korta rådgivande uppdrag, såsom på ett finansbolag i augusti 2023, där jag arbetade som informationssäkerhetsspecialist med avhjälpning av externa compliance-frågor. På EVS-INMOTION i april och maj 2023 var jag compliance-konsult och reviderade pågående informationssäkerhetsarbete baserat på ISO 27001 och TISAX. På Chemtronica i mars och april 2023 arbetade jag som IT-säkerhetskonsult med verifikation av webbplats och e-postsäkerhet genom upprättande av DMARC, DKIM och SPF. Utöver mina professionella uppdrag har jag engagerat mig i ideella och pro bono-åtaganden, bland annat för Stadsmissionen mellan 2020 och 2023, och som styrelseledamot för Funktionsrätt - Centrum för hälsodata sedan 2023. Jag har också haft flera förtroendeuppdrag, såsom styrelseledamot och sekreterare för SACO-S vid Länsförsäkringar Stockholm under 2022 och 2023, ordförande för KFUM Stocksund under 2017 och 2018, samt andra uppdrag inom olika handikappråd och idrottsföreningar. Jag har genomgått en mängd fristående kurser för att fördjupa mina kunskaper inom olika områden. Bland dessa finns kurser inom CSRD & ESRS, AI apputveckling, Chief Information Assurance Officer (CIAO), CISSP training, UGL, Active Defence & Cyber Deception, skydd mot informationspåverkan, signalskydd, cyber threat hunting, malware analysis, totalförsvar, AI, säkerhet för webbtjänster, penetrationstestning, ledningssystem för informationssäkerhet, ITIL Foundation, Scrum Master PSM1, automation, och projektledning. Jag har också publicerat flera vetenskapliga artiklar och rapporter, inklusive boken "Laboratoriesäkerhet" och flera artiklar i välrenommerade tidskrifter som Chem. Rev., Journal of Separation Science, Journal of Organic Chemistry, Journal of Heterocyclic Chemistry, Heterocycles, Synthesis (Stuttgart), Drug Development Research, Tetrahedron, och Synthetic Metals. Jag har även skrivit en rapport om exportkontrollerad verksamhet för AESecurity. Denna bakgrund ger mig en bred och djup kompetens inom IT- och informationssäkerhet, forskning och utveckling, samt ett starkt engagemang i ideella och förtroendeuppdrag.
Logga in för att göra en förfrågan på denna profil
Användarnamn
Lösenord