Beskrivning av profil 4486

Tillbaka till profillistan
Jag har många års erfarenhet av IT-branschen eftersom jag har varit verksam i den sedan första halvan av 1980-talet. Jag har arbetat som IT-konsult under många år med arkitektur, projektledning, systemutveckling, systemförvaltning och integration. Idag arbetar jag som konsult i ett företag (LogMic Konsult AB) som jag äger och driver själv. Min huvudsakliga kund i detta företag har varit Frigoscandia AB, där jag arbetar med projektledning, integration, logistik och systemutveckling i nära samarbete med deras verksamhet. Jag har även varit anställd som IT-arkitekt och konsult med rollen IT-arkitekt på Resurs Bank AB och där arbetat i en bankverksamhet. Förutom djupa kunskaper inom ovanstående så har jag även certifierat mig som IT-arkitekt och har varit ansvarig för och startat upp ett arkitektforum för att på detta sätt garantera att IT-systemen stödjer företagets affärsidé och processer fullt ut. I framtiden kan jag se mig själv fortsatt jobba med olika projekt i vilka jag har varit involverad i hela projektkedjan, vilket gör att jag har nytta av både mina nya och tidigare färdigheter. Jag drivs också av att använda nya men väl testade tekniker för att dra nytta av de styrkor som dessa nya tekniker innebär.
Logga in för att göra en förfrågan på denna profil
Användarnamn
Lösenord