Beskrivning av uppdrag 44908   Stockholm  

Tillbaka till uppdragslistan
Vi söker en konsult som kan coacha och förstärka kunds interna team med agil metodik, kompetens inom förändringsledning tillsammans med erfarenhet av porföljstyrning och SAFe. Uppdraget handlar om att implementera en ny, tvärfunktionell process för företagsövergripande strategisk styrning och prioritering. Kundens ambition är att skapa en egen anpassad modell influerad av SAFe. Modellen kommer att utvecklas och anpassas under uppdragets gång. För att lyckas i uppdraget behöver man arbeta aktivt och engagerat med förändringsledning för att involvera samtliga verksamhetsområden. Som ledare och lagspelare inom detta viktiga initiativ är konsultens roll avgörande för att hjälpa kunden att få till en framgångsrik och bestående förändring i sitt sätt att planera och prioritera våra utvecklingsbehov. Du som konsult har inte bara stor agil förståelse och erfarenhet av att implementera SAFe utan också erfarenhet av ”mer klassisk” portföljstyrning och projektledning tillsammans en pragmatisk läggning. Förmågan att leda människor och förändringsarbete i komplexa organisationer är viktig . Uppdragsbeskrivning: • Du kommer att, tillsammans med hela projektteamet och berörda verksamheter arbeta för att: • Tillsammans med teamet hos kunden utveckla och implementera en företagsanpassad modell för strategisk styrning och prioritering, influerad av SAFe. • Leda och driva förändringsarbete i organisationen, säkerställa engagemang och förståelse hos alla berörda parter. • Tillämpa agila metoder och anpassa dessa för att passa vår organisations behov, kultur och mognad. Förstå och föreslå vad som är lämpligt för verksamheten i nuläget, vad som är nästa steg och vad som bör utvecklas över td. • Tillsammans med intern projektledare bidra till ledning och koordinering av uppdraget. krav på konsulten: • Minst 10 års relevant erfarenhet, med en djup förståelse av att leda utveckling inom både IT och verksamhet. • God förståelse för portföljstyrning i komplexa organisationer • Stor erfarenhet av projektledning, gärna med erfarenhet av PPS • Förmåga att leda och driva förändring i komplexa miljöer med stöd av en etablerad metod för förändringsledning • God kunskap i agila metoder och förmåga att anpassa dessa i olika verksamhetskontexter. • Erfarenhet av att implementera SAFe eller liknande som styrmodell och hög förståelse för lean/agil portföljstyrning. • Utmärkta kommunikations- och ledarskapsfärdigheter och erfarenhet av att som projekt- och förändringsledare framgångsrikt involvera interna team och externa parter • Hög förmåga inom mötesfacilitering och workshopledning Bör-krav • Gärna erfarenhet av processutveckling och/eller verksamhetsarkitektur • Gärna certifierad inom förändringsledning • Gärna erfarenhet av chef- och ledarroll Start: 16/9 Längd: 30/12 med option på förlängning Omfattning: 50% Placering: Onsite Ort: Stockholm Säkerhetsklass: 3
Logga in för att söka detta uppdrag
Användarnamn
Lösenord