Beskrivning av uppdrag 44898   Stockholm  

Tillbaka till uppdragslistan
Konsulten kommer att ingå i ett team som arbetar med teknisk anslutning av kunder till Ineras etjänster. Den tekniska anslutningen görs via kundens nationella tjänsteplattform och enligt kundens nationella samverkansarkitektur. Även om tekniken inte är baserad på REST-API:er kan man likställa den tekniska nivån med den typen av teknik. Den tekniska anslutningen till kundens e-tjänster handlar ofta om verksamhets- och vårddatarelaterade frågeställningar, varför kunskap om och erfarenhet av vård och omsorg samt vårdinformationsystem är en viktig kompetens. Arbetet består av en uttalad och omfattande kundkontakt där konsulten vägleder kunden genom den tekniska anslutningen. Konsulten ska inte utföra tekniska handgrepp i systemen men däremot vägleda kunden så att denne följer kundens tekniska riktlinjer vilka baseras på den nationella samverkansarkitekturen. Anslutningsprocessen har endast en låg nivå av digitalisering och självbetjäning varför konsulten kommer att vara central för att anslutningsprocessen ska löpa effektivt och smidigt. Arbetet innebär tät kontakt med många interna funktioner på kund; de funktioner som är involverade eller berörda av kundernas anslutning till kundens e-tjänster. Konsulten kommer även att vara delaktig arbetet med att förbättra och dokumentera anslutningsprocessen. SKA-KRAV: 2. Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av att ha hanterat kundkontakter. 3. Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av att ha samordnat parter som ingått i ett arbetsflöde för att uppnå ett specifikt resultat. 4. Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av att arbeta med teknisk anslutning av kund eller motsvarande part till e-tjänster via API:er eller motsvarande tekniska gränssnitt, samt att konsulten ska ha väglett kunden i anslutningsprocessen. 5. Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av arbete med att utveckla, konfigurera eller införa vårdsystem hos vårdgivare. 6. Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av att hantera uttalad och omfattande kontakt med kunder utanför den egna organisationen. 7. Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av att ha utformat processer och rutiner. Konsulten ska ha minst (1) års erfarenhet av att skriva dokumentation som är riktad mot en bred målgrupp. - CV på svenska Startdatum: 2024-09-01 Slutdatum: 2025-09-01 OPTION: 2026-09-01 STATIONERINGSORT: Uppdraget ska med kort varsel, utföras på plats i Stockholm. Av säkerhetstekniska skäl måste konsulten vara placerad inom EU/EES. Verksamhetskrav är att kunna uttrycka sig i svenska i både tal och skrift. OMFATTNING: 100%
Logga in för att söka detta uppdrag
Användarnamn
Lösenord