Beskrivning av uppdrag 44894   Stockholm  

Tillbaka till uppdragslistan
Universitets IT-avdelning, sektionen IT-kompetens och gruppen Plattform har behov av en konsult med goda kunskaper av Linux, automation och systemintegration under en tjänstledighet. Konsulten kommer att arbeta i en storskalig driftmiljö med ca 800 servrar, varav ca 70 procent är Linuxbaserade. I uppdraget ingår att drifta system, samt uppgradera och konfigurera Linuxsystem som idag kör huvudsakligen Debian stretch och Ubuntu, till Debian bullseye, med hjälp av Saltstack. En del av uppdraget är att drifta Linuxdelen av deras mailsystem som kör postfix, samt vara behjälplig vid en övergång från detta system till en ren Exchangelösning. Konsulten kommer också i mån av tid att arbeta både reaktivt med att lösa användarincidenter samt proaktivt med att utveckla befintliga verktyg och metoder. Uppdraget kommer att utföras i universitets IT-avdelnings lokaler, tillsammans med medarbetare från IT-avdelningen, och med viss möjlighet att arbeta på distans. Konsulten kommer tillsammans med övriga medarbetare på IT-avdelningen att arbeta och bidra till att stödja universitetets kärnverksamhet inom utbildning och forskning. Konsulten kommer ha löpande avstämning med gruppchefen för Plattform som konsulten kommer ingå i för att stämma av hur uppdraget fortlöper. Ska-krav - Minst kompetensnivå 3 (4–8 år). - Konsulten ska kunna påbörja uppdraget 2024-09-02. - Kontaktuppgifter till konsulten för eventuell intervju. - Konsulten ska ha akademisk utbildning inom IT-området eller motsvarande kompetens. - Konsulten ska ha minst fem (5) års erfarenhet som systemtekniker med kunskap om Linux och minst en Debianbaserad distribution. - Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet från större organs[a]tioner med storskalig och driftkritisk miljö. - Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet från drift av javabaserade applikationer, webbservrar eller databaser. - Konsulten ska ha erfarenhet av Scripting och goda kunskaper i att vällja skriptspråk efter användning. - Konsulten ska ha erfarenhet av följande skriptspråk: Python - Konsulten ska ha erfarenhet av tekniker som: Docker - Konsulten ska kunna utrycka sig väl på svenska, både i tal och skrift. - Konsulten ska ha erfarenhet av tekniker som: Git - Konsulten ska ha erfarenhet av tekniker som: Felsökningsverktyg i linuxmiljö (ex. strace, tcpdump, bpftrace). - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: REST-api:er. Varje krav innehålla ska motivering, dvs. en kortare beskrivning hur konsulten uppfyller kravet, med referens till genomförda uppdrag i CV. Bör-krav - Konsulten bör ha erfarenhet av Postfix - Konsulten bör ha erfarenhet av SSO (SAML) - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: OpenLDAP - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: Tomcat - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: Kerberos - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: OAuth2/OpenID Connect - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: ActiveMQ - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: Vault - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: MySQL - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: Saltstack - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: apt-repositories - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: Aptly - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: etcd - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: Maven/Nexus - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: Sonarqube - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: DNS - Konsulten bör ha erfarenhet av tekniker som: Jenkins CV på svenska Stationeringsort Stockholm. Möjlighet ges till arbete på distans med upp till två (2) dagar/vecka, så länge uppdraget kan utföras med önskad kvalitet och arbetsuppgifterna tillåter, arbete på distans sker efter dialog med gruppchef. Start-slut + option 2024-09-02 – 2025-03-31 + option: 6 månader Utvärderingsgrund Pris och kvalitet Omfattning 100%
Logga in för att söka detta uppdrag
Användarnamn
Lösenord