Beskrivning av uppdrag 44893   Nykvarn  

Tillbaka till uppdragslistan
Kunden, är ett samarbete mellan Chalmers och kund för forskning och utveckling av elektromobilitet. Kunden har tre testanläggningar: Göteborg, Nykvarn och Borås. Kunden ska förbättra en effektiv kunskapsuppbyggnad och samarbete för att påskynda utvecklingen av elektrifierade transporter. Kunden kommer även bidra till att etablera en hållbar och konkurrenskraftig batterivärdekedja i Sverige och Europa. Fordons- och flygindustrin, den maritima sektorn och utvecklare av relevant teknik, kommer att få möjlighet att prova prototyper och produkter vid oberoende testanläggningar med toppmodern utrustning. Företag kommer få en gemensam plattform för att mötas och gemensamt dra nytta av den kunskapsutveckling och teknikskifte som pågår. Forskare från högskolor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet. Dessutom arbetar kunden tillsammans med företag från Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Polen och Tyskland i ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse för batterier, IPCEI Batteries. UPPDRAGSBESKRIVNING Elsäkerhetsorganisation • Inläsning av verksamhetens provplaneringsstrategi och produktionsprocess för förståelse. • Utgöra del av verksamhetens Elanläggningsansvarige för provutrustning och provobjekt genom delegering. • Delta i upprättandet av en el-organisation som stöttar verksamheten i samtliga frågor rörande provningens elektriska faror. • Utforma dokumentation i form av riskbedömningar och checklistor mm som minimerar elektrisk fara från utrustning och provobjekt. • Leda riskbedömningsarbete av planerade prov, kontrollera provuppställningar samt rekommendera kompletterande skydd. • Utbilda personal och kunder i framtagna rutiner för hantering av batterier inom kunden:s verksamhet. Förvaltningsorganisation • Vara en del av kunden:s förvaltningsorganisation av fastighetens supportsystem enligt gränsdragningslista mellan kund (Del B)-Kvarnkrysset (Del A): Elanläggningar inom fastigheten (Del B, Mottagningsstation, Ställverk, Transformatorstationer, Fördelningar, Centraler mm) Styranläggningar inom fastigheten (Del B, värme, processkylvatten, Processventilation mm). Förstudieaktiviteter • Vara en del av ett team som bedriver förstudie för olika nya laboratorieprojekt för kunderna Samtliga uppdrag utförs huvudsakligen på distans från egna kontor samt behovsstyrt inom kunden:s anläggningar i Nykvarn. Tillfälligtvis behövs även stöttning på plats i Säve eller Borås. Säkerheten på vår arbetsplats är viktig, och du kommer att ansvara för uppföljning av gällande rutiner och rapportering av eventuella avvikelse och implementering av förbättringar. Eftersom du kommer att arbeta nära våra kunder, spelar du en viktig roll för att leverera en positiv kundupplevelse. Du använder din kunskap och välkomnande attityd för att guida och stödja kunderna på plats. Du rapporterar till Chef Energilager och din arbetsplats kommer att vara i Nykvarn, resor kan förekomma Kompetenskrav på konsult: SKA-krav: • Konsult SKA ha minst 5 års erfarenhet av elsäkerhetsansvar Uppdragstid och omfattning: Uppdragets period är med start snarast – 2025-01-31, med option på förlängning längst tom 2026-06-30. Plats för uppdraget: Hybrid/på plats i Nykvarn Omfattning: 20 %
Logga in för att söka detta uppdrag
Användarnamn
Lösenord