Beskrivning av uppdrag 44380   Västerås  

Tillbaka till uppdragslistan
Framtagande av beslutsunderlag/investeringsunderlag för vägval framåt kopplat till komplexa beroenden mellan system och integration inom Finansområdet. - Utvärdera möjliga scenarier/vägval (kvantifiera kostnader, resursberoenden, för- och nackdelar samt övriga konsekvenser) Huvudleverabeln är att ta fram ett tydligt och väl presenterat beslutsunderlag samt investeringsunderlag som ska vara till grund för beslut om vilken väg vi tar framåt. Målgrupp är management inom Sveriges Finans- respektiv IT-organisation. Ett första utkast ska vara klart före juli. Vid behov finns även augusti tillgängligt. Kan även bli aktuellt med förlängning av uppdrag under hösten för att driva arbetet med att få slutligt investeringsgodkännande på plats. Arbetet kommer att bedrivas i en liten grupp resursen förväntas själv vara den aktivt drivande parten i framtagandet av underlag. Kan även bli aktuellt att vara i direktkontakt med leverantörer. Kompetens Förväntan på erfarenhet/kompetenser: - Framtagande av beslutsunderlag/investeringsunderlag för Management (CFO, CIO). Centralt är erfarenhet av att ta fram kostnadsestimat gällande resursbehov, investering mm för olika alternativ. - Erfarenhet av ERP-projekt - God kännedom om integrationer och komplexa integrationsberoenden Erfarenhet av att själv sitta i beslutsfattande position i liknande beslut är ett stort plus. Uppdragets omfattning Omfattningen av uppdraget är 100 % under perioden asap - 2024-08-31 Uppdragsort: Västerås
Logga in för att söka detta uppdrag
Användarnamn
Lösenord