Beskrivning av uppdrag 41921   Distansarbete  

Tillbaka till uppdragslistan
Kunden är i behov av en (1) projektledare som kan leda, planera, följa upp och säkra framdrift i ett antal utvecklingsuppdrag. Uppdragen kan både handla om att projektleda upphandling och införande av nytt systemstöd och att leda förstudie för framtida val och införande av systemstöd. Arbetet kräver nära samarbete med både verksamhet, digitaliserings- och IT-enheten. Uppdragen har olika omfattning och komplexitet. Projektledare ska leda arbetet inom myndigheten samt avropa och leda arbetet mot leverantörer av systemstöd. Projektledaren är senior, van att värdera nytta, prioritera, föra dialog mellan olika parter och agerar professionellt. Allt arbete samordnas och leds från digitaliseringsenheten. Konsulten kommer arbetsledas av kundens digitaliseringschef. Rapportering sker till densamme samt tjänsteägare och eller projektägare och eventuell styrgrupp. Projektledaren kommer arbeta med flera parallella utvecklingsuppdrag både förstudie och implementering av olika systemstöd. Gemensamt är att alla ska bedrivas med ett agilt förhållningssätt. Planering, ledning och uppföljning är givna arbetsuppgifter. Allt arbete kommer ske i tätt samarbete med verksamhet för förstudiearbete, behovsfångst och kravställning, delta i upphandling, beställa anpassningar från leverantörer och leda implementeringen av systemstöden i verksamheten. Att hålla ihop utrullning, utbildning och förändringsledning kommer ingå. Respektive projekt har fler eller färre integrationer till andra system, varvid samordning är en viktig komponent för att lyckas. I några fall kommer förberedelser för överlämning till förvaltning krävas. Projektledaren kommer bland annat att utföra följande arbetsuppgifter: • Planera och driva projekt och förstudie. • Hålla projektmöten. • Leda workshops för insamling av krav • Delta i upphandling. • Leda möten med leverantörer för att specificera och beställa lösningar. • Planera testarbete. • Ta emot leveranser och säkerställa att de uppfyller förväntningarna. • Planera utbildning och utrullning. • Förbereda för överlämning till förvaltning. • Följa upp, rapportera status för projektet och lyfta beslut. • Eventuellt delta på möten med externa parter såsom andra myndigheter Konsulten ska vara tillgänglig för eventuell intervju. Ska-krav - Kompetensnivå 3 (4–8 år). - Minst ha fyra (4) års erfarenhet av projektledning av implementering av systemlösningar. - Tala och skriva svenska flytande. - Inneha utbildning med examen på universitets/högskole/yrkeshögskolenivå eller motsvarande, om utbildning saknas ska konsulten arbetat minst 8 år inom rollen. - Inneha giltig Prince2, PMP eller IPMA (A-C) certifiering eller likvärdigt. Referensuppdrag - Konsulten ska ha utfört minst två (2) uppdrag åt olika uppdragsgivare vilka till omfattning och innehåll motsvarar de tjänster som omfattas av detta avropsunderlag. Angivna referensuppdrag kommer att verifieras vid en intervju. - Respektive referensuppdrag ska avse projektledning av projekt avseende implementering av systemlösning. - Respektive referensuppdrag ska innehålla en kortfattad beskrivning av projektets delmoment - redovisa i punktform. - Respektive referensuppdrag ska innehålla en beskrivning av konsultens metoder och tillvägagångssätt. - Respektive referensuppdrag ska uppgå till minimum 500 tim i omfattning. Ange antal timmar uppdragen har omfattat i referensmallen. - Referensuppdragen får inte vara äldre än fem (5) år. CV på svenska Stationeringsort Huvudsakligen på distans, resor inom Sverige (främst Härnösand och Stockholm) kan förekomma vid exempelvis workshops. Start-slut + option Efter avtalstecknande, senast 2024-01-15 – 2024-12-31 + option: 6 månader. Utvärderingsgrund Pris och kvalitet Omfattning 100%
Logga in för att söka detta uppdrag
Användarnamn
Lösenord