Beskrivning av uppdrag 36023   Stockholm  

Tillbaka till uppdragslistan
Gruppen har påbörjat en implementation av en Enterprise Data Catalog och i samband med implementeringsprojektet behöver vi på kunden Sverige stärka upp vårt team med en resurs som ska hjälpa oss att leda och facilitera arbetet inför implementationen. Vi ser datakatalogen som en viktig möjliggörare och verkställare av våra data governance processer vilket innebär att fokus kommer primärt vara på Data Governance och Data Management processer snarare än en teknisk implementation av datakatalog. Uppdragsbeskrivning: Kundens datakatalogsimplementering drivs dels av ett tekniskt team på Gruppen med en projektledare som koordinerar den tekniska implementationen, och å andra sidan hos oss på kunden Sverige av ett centralt Data Governance team. Kundens team ska säkerställa effektiv realisering av tydligt definierade use case som består av ett dataområde inklusive datamodeller, begreppsdefinitioner och övriga metadata som bedöms viktig för just det use caset.Vi behöver definiera från vilka system metadata ska skördas vilket styr integrationsbehovet. Utöver metadata behöver vi även säkerställa att våra governance processer med fokus på roller och ansvar för förvaltning av metadata är definierade och möjliga att implementera. Resursens viktigaste uppgifter är att hjälpa kundenss organisation att identifiera och realisera lämpliga use case för implementation i datakatalogen samt säkerställa framdrift i arbetet. För det måste ett arbetssätt för hur vi ska identifiera, definiera och prioritera use case tas fram liksom hur vi ska hantera backloggen. Rollen behöver även stötta med uppföljning av efterlevnad av governance-processerna i katalogen, för att säkerställa kontinuerliga förbättringar i arbetssätt och systemstöd. Arbetet kommer att drivas i ett samarbete med många involverade resurser vilket kommer att kräva förmåga att facilitera workshops och leda arbete i olika arbetsgrupper samt koordinering av vårt arbete gentemot gruppens tekniska implementationsteam. En utmaning vi ser är att kunskapen om både Data Governance och Data Management är relativt låg i organisationen samt att datakatalog som verktyg är nytt. Det innebär att för att lyckas med uppdraget måste mycket tid ägnas åt att utbilda organisationen. Vi söker en konsult med gedigen erfarenhet av Data Governance och Data Management, samt praktisk erfarenhet av att ha arbetat med datakataloger, business glossaries och metadata. Det är en fördel med erfarenhet av projektledning eftersom mycket av arbetet går ut på att koordinera för en effektiv implementering av data governance som verkställs med hjälp av datakatalog. Den innebär även att stödja och medverka i Gruppens tekniska datakatalogsteam för att utforma katalogen enligt behoven hos kund. I den här rollen behöver man kunna agera mot tekniska resurser, såsom arkitekter och utvecklare, och verksamhetsresurser som Data Owners och Data Stewards. Eftersom vi ser datakatalogen som en möjliggörare för Data Governance så kommer stor vikt att läggas på erfarenhet av Data Governance och dess processer, roller och ansvar. Utöver de praktiska kraven ser vi gärna att du har erfarenhet från retail/dagligvaruhandeln. Önskat startdatum: 29e aug Ort: Solna Längd: minst 6 månader
Logga in för att söka detta uppdrag
Användarnamn
Lösenord